Θέματα Εξετάσεων Ο.Ε.Φ.Ε. 2003

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενική Παιδεία Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Εκφώνηση Απάντηση Έκθεση Εκφώνηση Απάντηση Ιστορία Εκφώνηση Απάντηση Φυσική Εκφώνηση Απάντηση Βιολογία Εκφώνηση Απάντηση Θεωρητική Κατεύθυνση Λατινικά Εκφώνηση Απάντηση Ν. Λογοτεχνία Εκφώνηση Απάντηση Αρχαία Κατεύθυνσης Εκφώνηση Απάντηση Ιστορία Εκφώνηση Απάντηση Θετική Κατεύθυνση Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.) Εκφώνηση Απάντηση Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) Εκφώνηση…

Περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Ο.Ε.Φ.Ε. 2004

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενική Παιδεία Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Εκφώνηση Απάντηση Έκθεση Εκφώνηση Απάντηση Ιστορία Εκφώνηση Απάντηση Φυσική Εκφώνηση Απάντηση Βιολογία Εκφώνηση Απάντηση Θεωρητική Κατεύθυνση Λατινικά Εκφώνηση Απάντηση Ν. Λογοτεχνία Εκφώνηση Απάντηση Αρχαία Κατεύθυνσης Εκφώνηση Απάντηση Ιστορία Εκφώνηση Απάντηση Θετική Κατεύθυνση Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.) Εκφώνηση Απάντηση Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) Εκφώνηση…

Περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Ο.Ε.Φ.Ε. 2005

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενική Παιδεία Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Εκφώνηση Απάντηση Έκθεση Εκφώνηση Απάντηση Ιστορία Εκφώνηση Απάντηση Φυσική Εκφώνηση Απάντηση Βιολογία Εκφώνηση Απάντηση Θεωρητική Κατεύθυνση Λατινικά Εκφώνηση Απάντηση Ν. Λογοτεχνία Εκφώνηση Απάντηση Αρχαία Κατεύθυνσης Εκφώνηση Απάντηση Ιστορία Εκφώνηση Απάντηση Θετική Κατεύθυνση Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.) Εκφώνηση Απάντηση Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) Εκφώνηση…

Περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Ο.Ε.Φ.Ε. 2006

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενική Παιδεία Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Εκφώνηση Απάντηση Έκθεση Εκφώνηση Απάντηση Ιστορία Εκφώνηση Απάντηση Φυσική Εκφώνηση Απάντηση Βιολογία Εκφώνηση Απάντηση Θεωρητική Κατεύθυνση Λατινικά Εκφώνηση Απάντηση Ν. Λογοτεχνία Εκφώνηση Απάντηση Αρχαία Κατεύθυνσης Εκφώνηση Απάντηση Ιστορία Εκφώνηση Απάντηση Θετική Κατεύθυνση Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.) Εκφώνηση Απάντηση Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) Εκφώνηση…

Περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Ο.Ε.Φ.Ε. 2007

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενική Παιδεία Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Εκφώνηση Απάντηση Έκθεση Εκφώνηση Απάντηση Ιστορία Εκφώνηση Απάντηση Φυσική Εκφώνηση Απάντηση Βιολογία Εκφώνηση Απάντηση Θεωρητική Κατεύθυνση Λατινικά Εκφώνηση Απάντηση Ν. Λογοτεχνία Εκφώνηση Απάντηση Αρχαία Κατεύθυνσης Εκφώνηση Απάντηση Ιστορία Εκφώνηση Απάντηση Θετική Κατεύθυνση Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.) Εκφώνηση Απάντηση Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) Εκφώνηση…

Περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Ο.Ε.Φ.Ε. 2008

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενική Παιδεία Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Εκφώνηση Απάντηση Έκθεση Εκφώνηση Απάντηση Ιστορία Εκφώνηση Απάντηση Φυσική Εκφώνηση Απάντηση Βιολογία Εκφώνηση Απάντηση Θεωρητική Κατεύθυνση Λατινικά Εκφώνηση Απάντηση Ν. Λογοτεχνία Εκφώνηση Απάντηση Αρχαία Κατεύθυνσης Εκφώνηση Απάντηση Ιστορία Εκφώνηση Απάντηση Θετική Κατεύθυνση Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.) Εκφώνηση Απάντηση Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) Εκφώνηση…

Περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Ο.Ε.Φ.Ε. 2009

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενική Παιδεία Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Εκφώνηση Απάντηση Έκθεση Εκφώνηση Απάντηση Ιστορία Εκφώνηση Απάντηση Φυσική Εκφώνηση Απάντηση Βιολογία Εκφώνηση Απάντηση Θεωρητική Κατεύθυνση Λατινικά Εκφώνηση Απάντηση Ν. Λογοτεχνία Εκφώνηση Απάντηση Αρχαία Κατεύθυνσης Εκφώνηση Απάντηση Ιστορία Εκφώνηση Απάντηση Θετική Κατεύθυνση Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.) Εκφώνηση Απάντηση Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) Εκφώνηση…

Περισσότερα