Σχεδιαστικά Προγράμματα

 • Autocad 2D
 • Autocad 3D
 • 3Ds Studio Max
 • Rhino
 • Inventor
 • Solidworks

Γραφιστική-Επεξεργασία Φωτογραφίας

 • Photoshop
 • Corel Draw

Web Design

 • Digital Marketing
 • Joomla
 • WordPress Blog-Site CMS
 • Dreamweaver
 • Flash Animation
 • HTML
 • CSS

Σεμινάρια

 • Τυφλό Σύστημα
 • Marketing
 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Εμπορική Αλληλογραφία
 • Οργάνωση Γραφείου
 • Γλώσσα του σώματος
 • Ρόλος της Γραμματείας
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Λογιστική & E