Πρόγραμμα,Θέματα Και Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων 2014

 

Αρχίζουν από Τετάρτη 28 Μαΐου, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους της Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄)

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08:00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Τετάρτη 28/5
Νεοελλ. Γλώσσα
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
2 Παρασκευή 30/5
Βιολογία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
Φυσική
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
Ιστορία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
3 Δευτέρα 2/6
Αρχαία Ελληνικά
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θεωρητική Κατεύθυνση
Μαθηματικά
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση
4 Τετάρτη 4/6
Νεοελλ. Λογοτεχνία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θεωρητική Κατεύθυνση
Βιολογία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θετική Κατεύθυνση
Χημεία – Βιοχημεία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Τεχν/γίας & Παραγωγής)
Αρχές Οργ. & Διοικ. Επιχειρήσεων
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών)
5 Παρασκευή 6/6
Λατινικά
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θεωρητική Κατεύθυνση
Ηλεκτρολογία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Τεχν/γίας & Παραγωγής)
Χημεία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θετική Κατεύθυνση
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ/κό Περιβάλλον
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών)
6 Τρίτη 10/6
Ιστορία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θεωρητική Κατεύθυνση
Φυσική
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση
7 Πέμπτη 12/6
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Θέματα – Απαντήσεις)
Μάθημα Επιλογής όλων των Κατευθύνσεων

 

ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)
ΗΜΕΡ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑ
1Πέμπτη 29/5
Νέα Ελληνικά
(Θέματα – Απαντήσεις)
2Τρίτη 3/6
Μαθηματικά Ι
(Θέματα – Απαντήσεις)
3Παρασκευή 13/6
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
(Θέματα – Απαντήσεις)
Στοιχεία Μηχανών
(Θέματα – Απαντήσεις)
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
(Θέματα – Απαντήσεις)
Ναυσιπλοΐα ΙΙ
(Θέματα – Απαντήσεις)
Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ
(Θέματα – Απαντήσεις)
4Σαββάτο 14/6
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γραφίστικες Εφαρμογές
(Θέματα – Απαντήσεις)
Στοιχειά Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ
(Θέματα – Απαντήσεις)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
(Θέματα – Απαντήσεις)
Διαμόρφωση Τοπίου
(Θέματα – Απαντήσεις)
5Δευτέρα 16/6
Στοιχειά Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
(Θέματα – Απαντήσεις)
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
(Θέματα – Απαντήσεις)
Οικοδομική
(Θέματα – Απαντήσεις)
Δομημένος Προγραμματισμός
(Θέματα – Απαντήσεις)
Μεταφορά Φορτίων
(Θέματα – Απαντήσεις)
6Τρίτη 17/6
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
(Θέματα – Απαντήσεις)
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
(Θέματα – Απαντήσεις)
Φυτική Παράγωγη
(Θέματα – Απαντήσεις)
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Θέματα – Απαντήσεις)
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
(Θέματα – Απαντήσεις)
Μηχανές Πλοίου Ι
(Θέματα – Απαντήσεις)
8Τετάρτη 18/6
Αρχές Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
(Θέματα – Απαντήσεις)
Στοιχειά Παθολογίας
(Θέματα – Απαντήσεις)
Υγιεινή Και Ασφάλεια Τροφίμων
(Θέματα – Απαντήσεις)
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
(Θέματα – Απαντήσεις)
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
(Θέματα – Απαντήσεις)
7Πεμπτή 19/6
Εγκαταστάσεις Ψύξης
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογία Εκτυπώσεων
(Θέματα – Απαντήσεις)
Στοιχειά Αιματολογίας-Αιμοδοσίας
(Θέματα – Απαντήσεις)
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
(Θέματα – Απαντήσεις)
Ηλεκτρικές Μηχανές
(Θέματα – Απαντήσεις)