Πρόγραμμα, Θέματα Και Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων 2010

Αρχίζουν από Παρασκευή 14 Μαΐου 2010, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους της Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) και ακολούθως για τους υποψήφιους της Δ’ τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων και των Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Συνολικά θα συμμετάσχουν 93.713 υποψήφιοι, εκ των οποίων 77.687 μαθητές της Γ’ τάξης ημερήσιων Γενικών Λυκείων, 351 μαθητές της Γ’ τάξης ημερήσιων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’), 830 μαθητές των Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’), καθώς και 14.845 απόφοιτοι προηγουμένων ετών.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:00 π.μ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  07:30 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Παρασκευή 14/5
Νεοελλ. Γλώσσα
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
2 Δευτέρα 17/5
Βιολογία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
Φυσική
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
(Θέματα – (Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
Ιστορία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
3 Τετάρτη 19/5
Νεοελλ. Λογοτεχνία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θεωρητική Κατεύθυνση
Μαθηματικά
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση
4 Παρασκευή 21/5
Ιστορία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θεωρητική Κατεύθυνση
Βιολογία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θετική Κατεύθυνση
Χημεία – Βιοχημεία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Τεχν/γίας & Παραγωγής)
Αρχές Οργ. & Διοικ. Επιχειρήσεων
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών)
5 Τετάρτη 26/5
Αρχαία Ελληνικά
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θεωρητική Κατεύθυνση
Φυσική
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση
6 Παρασκευή 28/5
Λατινικά
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θεωρητική Κατεύθυνση
Χημεία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θετική Κατεύθυνση
Ηλεκτρολογία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Τεχν/γίας & Παραγωγής)
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ/κό Περιβάλλον
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών)
7 Δευτέρα 31/5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Θέματα – Απαντήσεις)
Μάθημα Επιλογής όλων των Κατευθύνσεων

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΕ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑ
1Τρίτη 25/5
Νέα Ελληνικά
(Θέματα – Απαντήσεις)
2Πέμπτη 27/5
Μαθηματικά Ι
(Θέματα – Απαντήσεις)
3Τρίτη 1/6
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
(Θέματα – Απαντήσεις)
Στοιχέια Μηχανών
(Θέματα – Απαντήσεις)
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
(Θέματα – Απαντήσεις)
4Τετάρτη 2/6
Εγκαταστάσεις Ψύξης
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογία Εκτυπώσεων
(Θέματα – Απαντήσεις)
Στοιχειά Αιματολογίας-Αιμοδοσίας
(Θέματα – Απαντήσεις)
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
(Θέματα – Απαντήσεις)
5Πέμπτη 3/6
Στοιχειά Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
(Θέματα – Απαντήσεις)
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Θέματα – Απαντήσεις)
Οικοδομική
(Θέματα – Απαντήσεις)
Δομημένος Προγραμματισμός
(Θέματα – Απαντήσεις)
6Παρασκευή 4/6
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
(Θέματα – Απαντήσεις)
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
(Θέματα – Απαντήσεις)
Φυτική Παράγωγη
(Θέματα – Απαντήσεις)
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
(Θέματα – Απαντήσεις)
7Σάββατο 5/6
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γραφίστικες Εφαρμογές
(Θέματα – Απαντήσεις)
Στοιχειά Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ
(Θέματα – Απαντήσεις)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
(Θέματα – Απαντήσεις)
8Δευτέρα 7/6
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
(Θέματα – Απαντήσεις)
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
(Θέματα – Απαντήσεις)
Ναυσιπλοΐα ΙΙ
(Θέματα – Απαντήσεις)
Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ
(Θέματα – Απαντήσεις)
9Τρίτη 8/6
Αρχές Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
(Θέματα – Απαντήσεις)
Στοιχειά Παθολογίας
(Θέματα – Απαντήσεις)
Υγιεινή Και Ασφάλεια Τροφίμων
(Θέματα – Απαντήσεις)
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
(Θέματα – Απαντήσεις)
10Τετάρτη 9/6
Ηλεκτρικές Μηχανές
(Θέματα – Απαντήσεις)
Μηχανές Πλοίου Ι
(Θέματα – Απαντήσεις)