Πρόγραμμα, Θέματα Και Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων 2009

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:00 π.μ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  07:30 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Παρασκευή 15/5
Νεοελλ. Γλώσσα
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
2 Δευτέρα 18/5
Βιολογία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
Φυσική
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
Ιστορία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
3 Τετάρτη 20/5
Νεοελλ. Λογοτεχνία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θεωρητική Κατεύθυνση
Μαθηματικά
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση
4 Παρασκευή 22/5
Ιστορία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θεωρητική Κατεύθυνση
Βιολογία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θετική Κατεύθυνση
Χημεία – Βιοχημεία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Τεχν/γίας & Παραγωγής)
Αρχές Οργ. & Διοικ. Επιχειρήσεων
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών)
5 Δευτέρα 25/5
Αρχαία Ελληνικά
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θεωρητική Κατεύθυνση
Φυσική
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση
6 Τετάρτη 27 / 5
Λατινικά
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θεωρητική Κατεύθυνση
Χημεία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θετική Κατεύθυνση
Ηλεκτρολογία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Τεχν/γίας & Παραγωγής)
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ/κό Περιβάλλον
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών)
7 Παρασκευή 29/5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Θέματα – Απαντήσεις)
Μάθημα Επιλογής όλων των