Πρόγραμμα, Θέματα Και Απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων 2008

Οι  απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα διενεργηθούν για την Γ΄ τάξη των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και  για την  Δ΄ τάξη των εσπερινών Γενικών Λυκείων από 4 μέχρι και 18 Ιουνίου, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08:00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Τρίτη 20/5
Νεοελλ. Γλώσσα
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
2 Πέμπτη 22/5
Βιολογία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
Ιστορία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Γενικής Παιδείας
3 Σάββατο 24/5
Νεοελλ. Λογοτεχνία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θεωρητική Κατεύθυνση
Μαθηματικά
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση
4 Τρίτη 27/5
Ιστορία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θεωρητική Κατεύθυνση
Βιολογία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θετική Κατεύθυνση
Χημεία – Βιοχημεία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Τεχν/γίας & Παραγωγής)
Αρχές Οργ. & Διοικ. Επιχειρήσεων
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών)
5 Πέμπτη 29/5
Αρχαία Ελληνικά
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θεωρητική Κατεύθυνση
Φυσική
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση
6 Σάββατο 31/ 5
Λατινικά
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θεωρητική Κατεύθυνση
Χημεία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Θετική Κατεύθυνση
Ηλεκτρολογία
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Τεχν/γίας & Παραγωγής)
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ/κό Περιβάλλον
(Θέματα – Απαντήσεις)
Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών)
7 Τρίτη 3/6
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Θέματα – Απαντήσεις)
Μάθημα Επιλογής όλων των Κατευθύνσεων

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑΠΡΩΙΑΠΟΓΕΥΜΑ
1Παρασκευή 20/6
Αγγλικά
2Σάββατο 21/6
Γαλλικά
3Δευτέρα 23/6
Γερμανικά
Ισπανικά
4Τρίτη 24/6
Ελεύθερο Σχέδιο
5Τετάρτη 25/6
Γραμμικό Σχέδιο
6Πέμπτη 26/6
Αρμονία
Ιταλικά
7Παρασκευή 27/6
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΕ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑΜΑΘΗΜΑ
1Πέμπτη 12/6
Μαθηματικά
(Θέματα – Απαντήσεις)
2Παρασκευή 13/6
Νέα Ελληνικά
(Θέματα – Απαντήσεις)
3Σάββατο 14/6
Μετάδοση Δεδομένων & Δίκτυα Η/Υ ΙΙ
(Θέματα – Απαντήσεις)
Ναυσιπλοΐα
(Θέματα – Απαντήσεις)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Θέματα – Απαντήσεις)
Στοιχεία Μηχανών
(Θέματα – Απαντήσεις)
Στοιχεία Ειδικής Διατροφής
(Θέματα – Απαντήσεις)
4Τρίτη 17/6
Οικοδομική
Ιστορία Τεχνών
Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος
5Τετάρτη 18/6
Ποιοτικός Έλεγχος
Στοιχεία Νοσολογίας – Πρόληψη
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Δομή & Λειτουργία Μικροϋπολογιστών
6Πέμπτη 19/6
Μηχανές Πλοίου Ι
Εκπομπή & Λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος
Ηλεκτρομηχανικά & Ηλεκτρονικά Συστήματα Αυτοκινήτου
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο